Contacteer ons
Drempelbedragen Overheidsopdrachten 2022 – 2023

Drempelbedragen overheidsopdrachten Europa

Bij de plaatsing van een overheidsopdracht moet de aanbestedende dienst het bedrag van zijn behoefte ramen en, indien dit hoger is dan de Europese drempels, moet de opdracht aan specifieke regels worden onderworpen.

Deze Europese drempels zijn in feite internationale drempels, die sinds 1 januari 1996 zijn op basis van een korf van munten vastgelegd in het kader van het Akkoord van Marrakech, Agreement on Government Procurement (GPA), gesloten in het raam van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie herzien aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro.

Alle drempelbedragen zijn bedragen exclusief btw (artikel 4 van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 3 van de koninklijke besluiten van 18 april en 18 juni 2017 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de traditionele en de speciale sectoren).De Europese drempelbedragen voor 2022-2023 zijn (artikel 11 KB Plaatsing):

 • Werken: 5.382.000 euro
 • Leveringen en diensten
  1. Klassieke Sectoren :
   – Op niet-federaal niveau : 215.000 euro
   – Op federaal niveau : 140.000 euro
  2. Speciale Sectoren : 431.000 euro

Voor overheidsopdrachten met betrekking tot sociale diensten en andere specifieke diensten als bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet inzake overheidsopdrachten geldt een specifieke drempel van 750.000 euro in de Klassieke Sectoren en 1.000.000 euro in de Speciale Sectoren

Meer info omtrent de verplicht te gebruiken procedures.

Ontvang onderhandse overheidsopdrachten

Volg via Tender Experts aanbestedingsinformatie (agenda’s/beslissingen) van Belgische gemeentebesturen op en ontvang overheidsopdrachten met onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Drempelbedragen overheidsopdrachten België

De Belgische drempel komt in het algemeen overeen met de verplichte openbaarmakingsdrempel, die momenteel 140.000 euro bedraagt.

Verschillende procedures, afhankelijk van de geschatte bedragen

Hieronder volgt een korte beschrijving van de procedures die de aanbestedende diensten kunnen toepassen, afhankelijk van de geraamde bedragen.

Openbare en niet-openbare procedures kunnen worden gebruikt voor alle soorten overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van het contract.
De andere aanbestedingsprocedures : de mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen (of de procedure van gunning door onderhandelingen met voorafgaande oproep tot mededinging), de onderhandelingsprocedure van gunning door onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking (of de onderhandelingsprocedure van gunning door onderhandelingen met voorafgaande oproep tot mededinging), de onderhandelingsprocedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking (of de onderhandelingsprocedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande oproep tot mededinging), en opdrachten met een geringe waarde, kunnen alleen worden gebruikt in bij wet bepaalde gevallen.

Het is mogelijk gebruik te maken van deze andere aanbestedingsprocedures, met name wanneer de geraamde waarde van de opdracht bepaalde drempels niet bereikt

Het gaat om de volgende drempelbedragen:

 • Mededingingsprocedure met onderhandelingen (art. 38, §1, 1°, f) van de wet van 17 juni betreffende de overheidsopdrachten en art. 91 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren):
  1. Werken: geraamd bedrag van de opdracht < 750.000 euro
  2. Leveringen en diensten: geraamde waarde van de opdracht < Europese drempel
 • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  (art. 120, §1 lid 1 van de wet van 17 juni betreffende de overheidsopdrachten): geraamde waarde van de opdracht < Europese drempel
 • Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (art. 41 van de wet van 17 juni op de overheidsopdrachten):
  1. Werken: geraamde contractwaarde < 750.000 euro).
  2. Leveringen en diensten: geraamde waarde van de opdracht < Europese drempel
 • Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging (art. 123, §1 lid van de wet van 17 juni inzake overheidsopdrachten): geraamde waarde van de opdracht < Europese drempel;
 • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art. 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni betreffende de overheidsopdrachten en art. 90 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren): goed te keuren uitgaven < Europese drempel voor leveringen en diensten voor federale aanbestedende diensten (140.000 euro)
 • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging (art. 122, §1, 1° van de wet van 17 juni betreffende de overheidsopdrachten en art. 88 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in speciale sectoren): goed te keuren uitgaven < Europese drempel voor leveringen en diensten ;
 • Overheidsopdrachten van beperkte waarde (art. 92 en 162 van de wet van 17 juni betreffende de overheidsopdrachten): geraamd bedrag van de opdracht < 30 000 euro

Let op, deze drempelbedragen gelden niet voor sociale en andere specifieke diensten.

Ontvang onderhandse overheidsopdrachten

Volg via Tender Experts aanbestedingsinformatie (agenda’s/beslissingen) van Belgische gemeentebesturen op en ontvang overheidsopdrachten met onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.