Contacteer ons

Wat is een marktconsultatie?

De marktconsultatie in Belgie & Nederland

De marktconsultatie is een door een aanbestedende dienst georganiseerde informatiebijeenkomst met onafhankelijke deskundigen, openbare of particuliere instanties of marktdeelnemers over een toekomstig aanbestedingsproject.

De aanbestedende dienst verkrijgt op deze manier kennis en know-how die nuttig zijn voor de effectieve plaatsing van de openbare aanbesteding. De ondernemers worden zo geïnformeerd over de toekomstige behoeften van de aanbestedende dienst.

Een marktconsultatie is geen overheidsopdracht en vormt geen prekwalificatie voor een aanbestedingsprocedure. Zij gaat altijd vooraf aan een aanbestedingsprocedure en kan niet tijdens een dergelijke procedure worden georganiseerd.

 

Waarom werkt de overheid met een marktconsultatie bij overheidsopdrachten?

Door dit overleg verkrijgt de overheid nuttige marktinformatie en knowhow voor een eventuele overheidsopdracht.

Bij het overleg voorafgaand aan de aanbesteding worden de ondernemers gewoonlijk in een vroeg stadium betrokken, om na te gaan welke oplossingen mogelijk zijn in verband met de problemen van de aanbestedende dienst.

In het vooruitzicht van een toekomstig contract is het niet triviaal om aan dergelijke verkenningen deel te nemen. Zij geven geïnteresseerde ondernemers de tijd om zich voor te bereiden op een toekomstig contract dat op een later tijdstip zal worden gelanceerd.

De wet van 17 juni 2016 bepaalt dat de aanbestedende dienst passende maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat de mededinging niet wordt verstoord door de deelneming van deze ondernemers.

U kunt natuurlijk altijd zelf proactief informeren bij de aanbestedende diensten die u als klant zou willen hebben. Bij Tenderexperts weten we precies welke aanbestedende diensten (sinds 2016) welke opdrachten hebben aanbesteed, wie daaraan heeft deelgenomen, wie wat gegund heeft gekregen en wanneer een (oude) opdracht opnieuw wordt aanbesteed (pipeline). Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

 

Ontvang onderhandse overheidsopdrachten

Volg via Tender Experts aanbestedingsinformatie (agenda’s/beslissingen) van Belgische gemeentebesturen op en ontvang overheidsopdrachten met onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.