Contacteer ons

Wat is een openbare aanbesteding?

Zaken doen met de overheid? Dan kan u vaak niet om een openbare aanbesteding heen. Maar wat is dat eigenlijk en hoe komt u te weten welke openbare aanbestedingen er lopen? Wij zetten even een aantal zaken voor u op een rijtje, zodat u zich tijdig kunt registreren en in aanmerking komt voor deze opdrachten.

Een openbare aanbesteding is een aanbestedingsvorm waarbij één of meerdere overheden een aankondiging plaatst waarbij bedrijven gevraagd worden om een offerte in te dienen. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever aan de hand van verschillende gunningscriteria, welk bedrijf de opdracht krijgt. Het verlenen van deze opdracht aan één van de bedrijven wordt een gunning genoemd. Het spreekt voor zich dat zo’n aanbesteding aan tal van regels, richtlijnen en wetgeving gebonden is. Dit om alles correct en transparant te laten verlopen.

Waarom wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven?

Er zijn twee hoofdredenen waarom openbare aanbestedingen worden uitgeschreven. Het eerste doel is om de concurrentie aan te wakkeren tussen de verschillende aanbieders. De tweede reden is om alle geïnteresseerde bedrijven een gelijke kans te geven om de opdracht uit te voeren en willekeur uit te sluiten.

Wat is een openbare aanbesteding?

Openbare aanbestedingen verplicht vanaf bepaalde drempelwaarde

Niet voor elke overheidsopdracht is een openbare aanbesteding vereist. Er zijn bepaalde drempelbedragen waaronder een aanbesteding niet nodig is. Gaat de waarde van de opdracht boven bepaalde opgestelde Europese drempelbedragen, dan spreken we van een Europese aanbesteding. Er moet dan immers een aanbesteding opgesteld worden volgens de vastgelegde Europese wetgeving. Meer info over deze drempelbedragen vindt u hier.

Verschillende procedures voor aanbestedingen

Om een een aanbesteding voor een overheidsopdracht uit te schrijven zijn er verschillende procedures. De aanbesteder kiest op basis van objectieve criteria één van deze procedures die gebruikt zal worden voor de specifieke overheidsopdracht. Aan elke procedure hangt een te volgen stappenplan vast, dit zowel voor de aanbestedende overheid als de bedrijven die een offerte willen indienen. Een overzicht van de verschillende procedures kan u alvast hier vinden.

Soorten openbare aanbestedingen

Er bestaan verschillende soorten overheidsopdrachten, namelijk voor diensten, leveringen of werken. Bij diensten verleent u uiteraard uw diensten aan de overheid. Onder levering valt alles van aankoop, leasing, huur of huurkoop (met of zonder koopoptie) van producten.

Als het gaat over werken, heeft dit betrekking op volgende voorwerpen:

  • de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van werken die betrekking hebben op een van de in bijlage I bedoelde werkzaamheden;
  • de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van een werk;
  • het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat voldoet aan de eisen van de aanbesteder die een beslissende invloed uitoefent op het soort werk of het ontwerp van het werk.

Op de hoogte blijven van openbare aanbestedingen?

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van openbare aanbestedingen? Meld u aan via ons formulier en we contacteren u.

Ontvang onderhandse overheidsopdrachten

Volg via Tender Experts aanbestedingsinformatie (agenda’s/beslissingen) van Belgische gemeentebesturen op en ontvang overheidsopdrachten met onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.