Contacteer ons
Wetgeving overheidsopdrachten België 2023

Wanneer de overheid  diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de regelgeving voor overheidsopdrachten (Wat is een overheidsopdracht?) naleven.

De overheid moet rekening houden met regels, drempelwaarde en procedures, waarbij u samen met andere ondernemingen meedingt naar een opdracht.

Wet overheidsopdrachten België

De Belgische wetgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België:

 1. overheidsopdrachten van de federale overheid
 2. de Vlaamse overheidsopdrachten
 3. de opdrachten van lokale overheden (gemeenten, provincies en OCMW’s).
De regelgeving overheidsopdrachten legt regels op voor:
 • bekendmaking: In de meeste gevallen moet de overheid aankondigen welke opdracht ze wil laten uitvoeren en wat de voorwaarden zijn om mee te dingen.
 • type opdracht: Gaat het om diensten, leveringen of werken? Voor elk type opdracht gelden er andere regels.
 • procedure: Afhankelijk van de aard van de opdracht moet de overheid een specifieke procedure volgen om te kiezen tussen de verschillende ondernemingen die kandidaat zijn om de opdracht uit te voeren.
 • uitvoering: Na de sluiting van de opdracht gelden ook regels voor o.a. de uitvoeringstermijn van de opdracht, de betaling, de facturatie, wijzigingen …
De regelgeving laat de verschillende plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten toe:
 • openbare procedures en niet-openbare procedures
 • onderhandelingsprocedures
 • specifieke procedures zoals concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnerschap.

Erkenningen & Klasse bij aannemers

Bij overheidsopdrachten voor werken moet u als aannemer erkend zijn. Met die erkenning bewijst u uw technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit.

Meer info omtrent deze Erkenning & Klasse vind je hier.

Wetgeving overheidsopdrachten : Enkele nieuwe documenten

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.

Europese regelgeving overheidsopdrachten

Overheidsinstanties moeten zich bij aanbestedingsprocedures aan bepaalde regels houden. Deze regels stellen hen in staat in volledige integriteit in te kopen, met de best mogelijke kwaliteit-prijsverhouding volgens de vastgestelde gunningscriteria. Dankzij de regels kunnen alle marktdeelnemers een kans maken om een overheidsopdracht in de wacht te slepen.

Nederlandse regelgeving aanbestedingen

De overheid moet zich aan bepaalde regels houden bij aanbestedingen. Door deze regels kopen overheden integer in. En ze krijgen de beste kwaliteit voor een zo goed mogelijke prijs. Ondernemers krijgen door de regels een eerlijke kans om een overheidsopdracht te winnen.

Partijen die moeten aanbesteden

Aanbestedingsregels gelden voor:

 • de Rijksoverheid;
 • gemeenten, provincies en gemeentes en OCMW’s
 • publiekrechtelijke instellingen (zoals universiteiten,scholen, de Koninlijke Munt, en vele anderen);
 • speciale-sectorbedrijven (zoals drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en vervoersdiensten).

Laten we samenwerken

Alle expertise over overheidsopdrachten komt samen bij Tender Experts. Krijg toegang tot tenders en unieke marktinformatie.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.