Contacteer ons
Wat is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)?

Het UEA is een instrument om uw deelname aan overheidsopdrachten te vergemakkelijken. Het is een eigen verklaring over de uitsluitingsgronden, financiële status, capaciteiten en bekwaamheden van bedrijven die als voorlopig bewijs wordt gebruikt in alle overheidsopdrachten boven de Europese drempel, waardoor de administratieve lasten voor u worden verminderd.

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument

In België wordt het UEA enkel gebruikt voor overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de Europese publicatiedrempels. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen voorzien voor het geval een beroep wordt gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (zie artikel 38, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren) of op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging (zie artikel 46, §3, van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de speciale sectoren).

Sinds 18 april 2018 kan het UEA alleen nog in elektronische vorm worden ingediend.

In Nederland is het UEA het standaardformulier voor nationale en Europese aanbestedingen. Deze keuze is gemaakt omdat dan zowel onder als boven de Europese drempel één aangifte kan worden gebruikt. De DUME vervangt het Nederlandse model “Eigen Verklaring”.

UEA: Integratie e-Procurement (België)

De dienst e-Procurement biedt momenteel enkel een zogenaamde “standalone” versie aan van de UEA-dienst. Deze is niet gekoppeld aan e-Notification of e-Tendering.

De UEA-service is wel gekoppeld met MyTelemarc. Als onderneming kan je mits authenticatie links naar bepaalde attesten (fiscale schulden, betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, niet-faillissement, …) automatisch laten invullen in het UEA.

In het toekomstige e-Procurement platform wordt de UEA-dienst volledig geïntegreerd.

Hieronder vind je een beknopt stappenplan voor het gebruik van de UEA-dienst:

Als aanbesteder
  • maak je een UEA-aanvraag aan; (een nieuw verzoek of een bestaand verzoek) ;
  • uploadt je de aanvraag zowel in XML- als in PDF-formaat;
  • publiceer je beide formaten bij de opdrachtdocumenten van je dossier in e-Notification.
  • Zodra u uw voorstel of aanvraag tot deelname heeft ingediend, behandelt u de antwoorden.
Als onderneming
  • download je de UEA-aanvraag van e-Notification en importeer je deze in de UEA-service;
  • maak je op basis van deze aanvraag een UEA-antwoord aan (al dan niet gebruik makend van de link met MyTelemarc);
  • download je het antwoord zowel in XML- als in PDF-formaat;
  • dien je beide formaten samen met je overige documenten in via e-Tendering.

Handleiding UEA-Service voor ondernemingen in België.

TenderNed UEA-module (Nederland)

De UEA/ESPD-module is beschikbaar via het dashboard in TenderNed.

Het resultaat is een XML- en PDF-bestand van het UEA, die de aanbestedende dienst toevoegt aan de aanbestedingsstukken en nog kan wijzigen voor publicatie.
Inschrijvers vullen deze vervolgens in via de UEA-module in TenderNed en voegen het document toe aan hun inschrijving via TenderNed.

Veel gestelde vragen omtrent het UEA in Nederland.

Laten we samenwerken

Alle expertise over overheidsopdrachten komt samen bij Tender Experts. Krijg toegang tot tenders en unieke marktinformatie.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.